Védelmi készültség és vizek kártételei elleni védekezés Csányon

2024. május 24-én nagy mennyiségű eső zúdult le több hullámban településünkre. A felhőszakadás
következtében a falu több pontján kritikus helyzet alakult ki, ezért védelmi készültséget rendeltem el,
az ilyenkor szokásos protokoll szerint. Részben önkormányzati dolgozók, részben az érkező
önkéntesek, részben a tűzoltók segítségével rövid időn belül kiépítettük azt a szivattyú- és
tömlőrendszert, amely a postánál lévő lefolyástalan lokális mélypontból a felgyülemlő vizet
közvetlenül az Ágói-patakba juttatta el. Mire a több hullámban lecsapó felhőszakadás véget ért,
lényegében már azonnal kezdődött is a szivattyúzás. Nem sokkal később megérkezett a
katasztrófavédelem nagyobb teljesítményű szivattyúja is, és az is munkába állt. És esett még az eső,
amikor az általunk kirendelt kotró-rakodó munkagép már ki is érkezett Hatvanból, az esetleges
átereszfelbontások, árokmélyítések végrehajtására.
A védekezés során három helyen kellett átereszt bontani, több helyen árokkotrásokat,
árokmélyítéseket hajtottunk végre, két ingatlan esetén pedig homokzsákos védekezés történt. A
homokzsákokat a védekezéshez az önkormányzat biztosította a készletéből, a homokot önkéntesek
segítségével hoztuk meg, és a homokzsákolásoknál szintén önkéntesek segítettek.
A gyors reagálásnak és a rengeteg önkéntes segítő kéznek köszönhetően néhány óra alatt sikerül úrrá
lenni a kialakult helyzeten. Estére a víz a Posta melletti utcában visszahúzódott az árkokba, és a
Gyöngyösi úton az átereszbontásnak köszönhetően szintén jelentősen javult a helyzet.
A szivattyúk egész éjszaka dolgoztak, az őrzésükről és a folyamatos tankolásukról önkéntesek
gondoskodtak, váltásban biztosítva egész éjjel a folyamatos működést és az őrzést. Hajnali 2 h-kor az
egyik szivattyút áttelepítettük a Szövetkezet u. és a Nagy u. sarkára, a vizek apadásával ekkorra vált
ugyanis láthatóvá, hogy az egyik ottani eltömedékelődött áteresz akadályozza meg a Nagy u. és a
Jókai u. árokrendszeréből a vizek lefolyását. Utána azokról a részekről is megindult az árkokból a
vizek lefolyása. Szombat reggel a munkagéppel felbontottuk ezt az átereszt is.
A szivattyúzás szombat délelőtt 11 h-ig tartott. Ez alatt az időszak alatt kb. 2 700 m3 vizet
szivattyúztunk ki a falu közepéről a patakba.
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a védekezésben részt vett. Köszönöm a segítségét a
Katasztrófavédelemnek, akik 5+2 fővel vonultak ki, szerautóval, majd a szivattyúval és a tömlőkkel.
Köszönöm továbbá az áldozatos munkáját az alábbi segítőinknek:
Baranyi Enikő
Bitaróczki Viktor
Bohács János
Csordás-Ferró Szilvia
Csordás Viktor
Csűrös Endre
Dávid Gábor
Dávid Tamás (saját géppel)
Fekete József
Ferró Tivadarné

Gál Tiborné
Horváth Tibor (szivattyújavítás)
Imre Gábor
Juhász Zsuzsanna
Karácsony Viktor
Kiss Dániel
Kovács Ádám
Kovács Pál
Laczikné dr. Barati Katalin
Mayer Alex
Mayer Gábor
Medve Éva
Micskó Tamás
Micskó Tibor
Molnárné Pádár Hajnalka
Oláhné Gál Erika
Óvári Lászlóné
Pászti Adrián
Pető István
Póczos Ákos
Rácz Attila
Rácz Emil
Sulyok Balázs
ifj. Sulyok Béla (saját géppel)
Szénási Géza
Völgyiné Tolnai Tímea
Külön köszönöm Bohács János segítségét, akinek a nagy teljesítményű szivattyút köszönhetjük.
Köszönöm Gál Tiborné alpolgármester asszonynak a szervezésben és Micskó Tibornak, a polgárőrség
vezetőjének a munkálatok koordinálásában nyújtott segítségét. Köszönöm Óvári Lászlónénak a
további tömlőket, ill. Dudás Gábornak (Boldogi Önkéntes Tűzoltó Egyesület), Csordás-Ferró Szilviának
és Csordás Viktornak a Boldogról hozott tömlőket, valamint Dávid Tamásnak, Sulyok Balázsnak és ifj.
Sulyok Bélának a homok behozatalát. Köszönöm Molnár Kristófnak a zöldségeket a zsíroskenyérhez.
És köszönöm szépen Horváth Gábornénak a spirituális segítséget.
Nagyon remélem, hogy senkit nem hagytam ki a felsorolásból, ha mégis, akkor elnézést kérek tőle
érte.

Medve István, polgármester