Köszönetnyilvánítás

Kedves Csányiak!

2024. június 9-én ismét elnyertem a szavazók nagy többségének megtisztelő bizalmát, hogy településünk fejlődése és gyarapodása érdekében folytathassam a megkezdett munkát.

Köszönöm szépen a segítőknek a támogatást és a bátor kiállást, és köszönöm szépen a választóknak a bizalmat és a felhatalmazást!

Gratulálok a megválasztott képviselőknek és a megválasztott nemzetiségi önkormányzati képviselőknek! Eredményes munkát kívánok valamennyiüknek!

A faluközösség egészének javáért fogunk a továbbiakban is együtt dolgozni tovább.

Tisztelettel és köszönettel: Medve István