Családsegítő szolgálat

 

A Családsegítő Szolgálat munkájának rövid bemutatása

Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

A családsegítésben nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

A családsegítés célja a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került személyek, családok számára a kialakult problémás helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzésének elősegítése.

Szolgáltatásaink:

 1. családgondozás
 2. egyéni esetkezelés
  1. szociális ügyintézés
  2. környezettanulmány-készítés
  3. szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás
  4. álláskeresők ellátása
  5. programszervezés
  6. közvetítés
   1. az intézmény által nyújtott más szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz
   2. jogi tanácsadásra (jogász havonta, illetve szükség szerint)
   3. más alap-, illetve szakosított ellátásba, szolgáltatóhoz

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8:0016:00

Kedd: 8:0016:00

Szerda: az ügyfélfogadás szünetel

Csütörtök: 8:0016:00

Péntek:     8:0013:00

 

Elérhetőség: (37) 357 583

                     06 70 335 54 96

Családgondozó: Szabó Andrea

magyar