E-Ügyintézés

Elektronikus ügyintézés, kapcsolattartás

A 2018. január 1. napjától hatályos jogszabályok szerint

1. Minden gazdálkodó szervezet - ide tartozik az egyéni vállalkozó is - elektronikus úton köteles
kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal.

2. A gazdálkodó szervezet az elektronikus ügyintézést, és az önkormányzati adóhatósággal való   kapcsolattartást
a) a cégkapuján vagy

b) törvényes képviselőjének KÜNY tárhelyén (régi elnevezéssel: Ügyfélkapu) keresztül
folytatja 

3. Az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szereplő egyéni vállalkozó az   elektronikus ügyintézést, és az önkormányzati adóhatósággal való kapcsolattartást a KÜNY tárhelyén keresztül végzi.

4. Az érintett adózói csoportba tartozó jogalanyok az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton kötelesek benyújtani - többek között - a bejelentkezést, a változás-bejelentést, az adóbevallást, az adatbejelentést, a jogorvoslati és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmeket.

5. Az elektronikus ügyintézés indítható az Önkormányzati Hivatali Portálról vagy az E-papír felületéről. Az e-ügyintézési felületek bármely böngészőből, minden regisztrált (ügyfélkapu, hivatali kapu, cégkapu) ügyfél számára elérhetőek.

A 2019. január 1.napjától hatályos jogszabályok szerint

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról NEM ÉRTESÍTI azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás teljesítésére ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTELEZETT, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását.

Ezen adózóknak az adóhatóság az értesítési feltételek fennállása esetén ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÁST küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus ELÉRHETŐSÉGÉRŐL.

Az adóegyenleg lekérdezés funkció képviselőként, meghatalmazottként csak abban az esetben használható, amennyiben a teljeskörű képviseleti jogosultság – a jogszabályi feltételeknek megfelelő adattartalommal és formában - előzőleg benyújtásra került az adóhatósághoz, a rendszerben történő rögzítés céljából.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

Vonatkozó jogszabályok:
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

 

Elektronikus ügyintézés az önkormányzati hivatali portálon

Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások

 

 

Tovább az e-Papír Portáljára

 

 

 

magyar