Közmeghallgatás és Falugyűlés

Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom Csány község lakosságát.

A Közmeghallgatás ideje: 2022. március 21. 16.00 óra
A Közmeghallgatás helye:  Polgármesteri Hivatal Szent László terme

A Közmeghallgatás után a képviselő-testület Falugyűlést tart.

A Falugyűlés ideje: 2022. március 21. 17.00 óra
A Falugyűlés helye: Faluház

Napirendi pontok:

1. Polgármesteri beszámoló a 2020 – 2021 évről

2. Egyebek

Kérem, hogy a Közmeghallgatást és a Falugyűlést tiszteljék meg jelenlétükkel, javaslataikkal!

Csány, 2022.03.16.                                                                Medve István s.k. polgármester