Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani.

Az igénybevétel Kérelemre indul, a szolgáltatás a szociális rászorultság vizsgálatát és az orvosi igazolás beszerzését követően nyújtható.

Az étkeztetés az étel

  • elvitelének lehetőségével, vagy
  • lakásra szállításával történik.

Az étkeztetés csak munkanapokra igényelhető.

A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, melyet az önkormányzat hatályos rendelete tartalmaz, és a jövedelemvizsgálatot követően kerül megállapításra.

Az igénybevételhez szükséges dokumentációs anyag a Csány, Malom u. 1. sz alatti telephelyen Molnárné Pádár Hajnalkánál keddi és csütörtöki napokon 10,00–12,00 óra közötti időpontokban beszerezhető.

     

 

magyar