Tűzifa érkezett

Megérkezett Önkormányzatunkhoz az Egererdő Zrt. Mátrafüredi Erdészetétől 300 mázsa tűzifa, melynek a kiosztása a jövő héten kezdődik.

     

 • Önkormányzatunk az idei évben 460.248.- Ft támogatást kapott szociális alapú tűzifavásárlásra.
  A Képviselő-testület a pályázati kiírásnak megfelelően megalkotta a szociális alapú tűzifajuttatásról szóló 17/2013. (XI.28.) számú rendeletét.

  A rendelet értelmében juttatásban részesülhetnek azok, akik:
  a) a lakóingatlan fűtésére tűzifát használnak,
  b) az együtt élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250%-át,
  c) nincs az Önkormányzat felé adótartozásuk, vagy adók módjára behajtható köztartozásuk.
  A juttatás elbírálásánál előnyt élveznek azok a lakosok, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására, időskorúak járadékéra, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, lakásfenntartási támogatásra, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek. A Képviselő-testület a jogosultságról nem beadási sorrendben dönt.
  A Képviselő-testület a kérelem pozitív elbírálása esetén legalább 3 mázsa fát biztosít azzal, hogy az egy lakcímen élők egy háztartásban élőknek minősülnek az eljárás során.

  Azok, akik a kapott tűzifát részben vagy egészben értékesítik, kötelesek annak értékét és a szállítás költségeit az Önkormányzat részére megfizetni.

 • A tűzifaosztás részben pályázati forrásból valósul meg: az Önkormányzat az 57/2013 (X.4) BM rendeletben megjelent pályázaton 460 248 Ft-ot nyert erre a célra.