Álláspályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

 

A  Csányi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozott idejű 3 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3015 Csány, Kossuth Lajos út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Házi pénztár kezelése, számlák érvényesítése, utalás, ingatlankataszteri nyilvántartás vezetése, tárgyieszköz nyilvántartás vezetése, mezőőri költségigénylés, kötelezettségvállalás nyilvántartása, statisztikai adatszolgáltatások.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középfokú képesítés, gazdasági,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, gazdasági,

• Önkormányzati gazdálkodási tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85.§-a szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn,nyilatkozat arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczikné dr. Barati Katalin nyújt, a 37/357-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Csányi Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3015 Csány, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/725/2022 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

• Elektronikus úton Laczikné dr. Barati Katalin részére a jegyzocsany@gmail.com E-mail címen keresztül

• Személyesen Laczikné dr. Barati Katalin, Heves megye, 3015 Csány, Kossuth Lajos út 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.csany.hu